Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Tutaj zdobędziesz wiedzę, odniesiesz sukces, poznasz przyjaciół

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Huberta Wagnera w Będzinie

Realizacja zadań obszaru 1: wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole). Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć)

Lekcja Wychowanie Fizycznego: Doskonalimy grę pojedynczą w badmintona.

W ramach realizacji zadania z obszaru 1 odbyła się lekcja badmintona w klasie I B gimnazjum (dziewczęta)  Temat lekcji: Doskonalimy grę pojedynczą w badmintona. Celem zajęć było ogólne kształtowanie koordynacji i zwinności ruchowej oraz technika specjalna: odbicia piłki, zagrywka i gra szkolna. Zajęcia prowadzone w znacznej części w parach wywołały pozytywne odczucia uczennic, zarówno w formie współdziałania jak i rywalizacji. Lekcja bardzo podobała się uczennicom, które uznały ją atrakcyjną formę urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego.

Konspekt lekcyjny

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Lekcja Wychowanie Fizycznego: Doskonalimy pływanie kraulem na piersiach+ nauka skoku startowego

W ramach realizacji zadania z obszaru 1 odbyła się lekcja pływania w klasie I C gimnazjum: klasa  sportowa o profilu piłki nożnej. Temat lekcji: Doskonalimy pływanie kraulem na piersiach + nauka skoku startowego. Klasa odbywa zajęcia nauki i doskonalenia pływania w ramach zajęć wychowania fizycznego 1 raz w tygodniu. Zajęcia odbywają się na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie. Zajęcia prowadzone są przez mgr Sebastiana Klatę oraz nauczyciela wspomagającego mgr Piotra Tchórzewskiego. Tematyka lekcji w I semestrze zawiązana jest z nauką i doskonaleniem pływania kraulem na piersiach i kraulem na grzbiecie a dzięki nauczycielowi wspomagającemu zapewniona jest indywidualizacja zajęć. Celem lekcji było doskonalenie techniki pływania kraulem na piesiach, doskonalenie koordynacji pracy RR.

Konspekt lekcyjny

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Copyright © 2020 SP 13 Będzin Admin iwoszu@wp.pl Rights Reserved.