Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Tutaj zdobędziesz wiedzę, odniesiesz sukces, poznasz przyjaciół

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Huberta Wagnera w Będzinie

W roku szkolnym 2019/2020 świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 – 17.00. Wychowawcami świetlicy szkolnej są:
Anita Fijałkowska-Przybyłek, Aleksandra Kołodziejak, Sandra Imiełowska, Agata Opiatowska,
 Kinga Sowa, Tomasz Krukiewicz, Katarzyna Sobota, Katarzyna Trzcionka, Katarzyna Szymanek.
 
Do świetlicy uczęszczają dzieci rodziców pracujących, z klas 1-3 szkoły podstawowej.
Głównym celem zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozbudzanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

Do najważniejszych zadań świetlicy szkolnej należą:
- zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w czasie przebywania w świetlicy;
- umożliwienie uczniom uczenia się i odrabiania lekcji;
- udzielanie podopiecznym pomocy w rozwiązywaniu ich problemów;
- organizowanie czasu wolnego poprzez gry, zabawy, konkursy, spotkania, imprezy integracyjne, czytanie książek, zajęcia plastyczne, teatralne;
- uwrażliwianie dzieci na wartości uniwersalne (miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność) oraz na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie.

Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się według rocznego planu dydaktyczno – wychowawczego i zgodnie z dziennym rozkładem zajęć świetlicowych.
Zajęcia te służą rozwijaniu indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci:
- zajęcia plastyczne połączone z wystawami prac;
- zajęcia sportowe na boisku szkolnym, korytarzu świetlicowym;
- zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych zgromadzonych w świetlicy oraz bibliotece,
- gry i zabawy dydaktyczne.

Świetlica dysponuje dwoma dobrze wyposażonymi salami, w których jest dużo miejsca na podejmowanie wszelkich aktywności.
Uczniowie mogą w świetlicy ciekawie spędzić wolny czas zarówno przed jak i po zajęciach lekcyjnych. Wzbogacają posiadane wiadomości, które wykorzystują podczas konkursów, quizów, rozwiązywania krzyżówek, rebusów i zagadek.

Staramy się stworzyć w świetlicy miłą atmosferę, a czas wolny dzieci tak zagospodarować, aby każdy w niej czuł się dobrze.

Copyright © 2020 SP 13 Będzin Admin iwoszu@wp.pl Rights Reserved.