Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Tutaj zdobędziesz wiedzę, odniesiesz sukces, poznasz przyjaciół

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Huberta Wagnera w Będzinie

 

flaga

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

 

Nasza strona Erasmusa+

 

Tematyka projektu

 

 

 

  • Kompetencje kluczowe (włączając matematykę i umiejętność czytania i pisania) - umiejętności podstawowe
  • Nowe innowacyjne programy nauczania / metody edukacyjne / rozwój szkoleń
  • Przedwczesne kończenie nauki / zwalczanie niepowodzeń w edukacji

Główne cele projektu

 

  • efektywny rozwój zawodowy poprzez ciągłe doskonalenie własnych umiejętności i podnoszenie kwalifikacji,
  • poznanie metod, które zwiększają efektywność pracy nauczycieli,
  • ocenianie uczniów (w kontekście kompetencji kluczowych) jako integralna część procesu nauczania i uczenia się,
  • stymulowanie otwartego i elastycznego uczenia się, opartego nie na przedmiotach szkolnych wywodzących się z tradycyjnych dyscyplin akademickich, ale na kompetencjach kluczowych,
  • rozbudzanie  kreatywności i motywacji do uczenia się nie skoncentrowane na wybranych uczniach, ale kierowane do całej społeczności szkolnej,
  • minimalizowanie słabych wyników uczniów,
  • rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczniów oraz własnych.

Copyright © 2020 SP 13 Będzin Admin iwoszu@wp.pl Rights Reserved.