Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Tutaj zdobędziesz wiedzę, odniesiesz sukces, poznasz przyjaciół

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Huberta Wagnera w Będzinie

W październiku uczniowie klas VIII, VII, VI oraz klasa V c uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pedagoga – terapeutę z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”. Tematyka spotkań dotyczyła przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i świata wirtualnego, a także kształtowania prawidłowych relacji w komunikacji międzyludzkiej. Zrealizowano następujące tematy: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” - klasy VIII, „Błędne koło” - klasy VII, „Smartfon – pomocnik czy zniewalacz”- klasy VI, „Komunikacja w grupie”- klasa V. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie omawianymi zagadnieniami i chętnie uczestniczyli w zajęciach.

Copyright © 2020 SP 13 Będzin Admin iwoszu@wp.pl Rights Reserved.